Songs By Theme: Milling

  1. Cécilia (Video) La Foulerie
  2. En Roulant Ma Boule (Video) La Foulerie
  3. Dh'Òlainn Deoch À Làimh Mo Rùin Dan Kennie Macleod & Malcolm Angus MacLeod
  4. Ged A Sheòl Mi Air M'Aineol The North Shore Gaelic Singers
  5. 'Illean Bithibh Sunndach The Grand Mira Gaelic Chorus