Songs By Artist: Malcolm Angus Macleod

  1. Dh'Òlainn Deoch À Làimh Mo Rùin
  2. Tuireadh Nan Hiortach